İletişim Bilgileri                                                                                                                                                                              
İŞ SAĞLIĞI
Sağlık Taramaları
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Madde 15: 

  1. Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
  2. Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
  • İşe girişlerinde,
  • İş değişikliğinde,
  • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde,
  • İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla,
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamazlar,
  • Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.
  • Gezer mobil sağlık aracımızla akciğer filmleri dijital cihazlarımızla çekilmekte ve DVD ortamında hazırlanmaktadır. İşitme testleri, solunum fonksiyon testleri, portör muayeneleri hizmetlerimiz hızlı ve kaliteli olarak gerçekleştirilmektedir.
 
 
İŞE GİRİŞ MUAYENELERİ

İşyeri hekimlerimiz gerekli labarotuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgelerler.

Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı  veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı  olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden  fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin  uygun işe yerleştirmeleri için koruyucu  sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler.

Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlar, bağışıklıma çalışmaları yaparak işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlerler.

Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki marufiyetlerini ve gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar.
İşyeri hekimlerimiz özürlülerin işe alınmaları, işyerinde oluşan bir kaza ya da hastalık sonrasında geçici ya da kalıcı iş göremezliği olanların işe başlamaları veya eski hükümlülerin gerekli sağlık muayenelerini yaparak uygun işe yerleştirilmeleri için rapor hazırlar.

 
 

İş Yeri Hekimliği
               Ülkemizde işçilerin çalıştıkları işyerlerinde  hekim çalıştırılması ile ilgili en eski ve kapsamlı düzenleme “1593 sayılı Umumi  Hıfzıssıhha Yasası”nda yer almaktadır. 6  Mayıs 1930 tarihli ve 1489 sayılı Resmi  Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bu yasa “İşçiler Hıfzısıhhası” kenar başlığı  altında genel sağlık hükümleri yanında 180.  Madde ile işyerinde hekim  çalıştırma  yükümlülüğünü getirmiştir. Bu maddeye  göre en az 50 işçi çalıştıran bütün işyerlerine, işçilerin sağlık durumlarına bakmak üzere hekim çalıştırma zorunluluğu öngörülmüştür.
 
 

kütahya osgb, tavşanlı osgb, kütahya iş sağlığı, tavşanlı iş sağlığı, tavşanlı iş güvenliği, kütahya iş güvenliği, tavşanlı danişman firmalar, kütahya iş yeri doktoru, tavşanlı anlaşmalı doktor, kütahya iş sağlığı eğitimi, tavşanlı iş sağlığı eğitimi


Ana Sayfa Fotoğraf Galerisi İletişim Bilgileri

Bu Web Sitesi EGE BİLGİSAYAR E-Ticaret Sistemleri Kullanılarak Hazırlanmıştır Bulut MAX - Ticari Bulut