İletişim Bilgileri                                                                                                                                                                              
İŞ GÜVENLİĞİ

PERİYODİK KONTROLLER

A-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri  

B-Risk Değerlendirmesi
-Risk Değerlendirilmesinin yapılarak saha aksiyon planın oluşturulması

C-Periyodik Kontroller
-Elektrik Kontrolleri (yılda bir)
-Ana Pano Topraklama Ölçümleri ve Raporlanması
-Paratoner Topraklama Ölçümleri ve Raporlanması
-Paratoner Etki Çapı Krokisi
-Mekanik Kontrolleri
Basınçlı Kaplar (yılda bir)
-Buhar Kazanı
-Kompresör
-Hidrofor

Kaldırma Araçları (3 ayda bir)
-Forklift
-Vinç
-Caraskal

İç Ortam Ölçümleri 
-Ortam Gürültü Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması
-Ortam Işık Şiddeti Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması

Termal Konfor Şartları
-Ortam Sıcaklık Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması
-Ortam Nem Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması

D-Risk Değerlendirmesi
-Risk Analizinin Raporlanması

E-Acil Durum Planlarının Oluşturulması

F-Yangın Eğitimleri ve Tatbikatlarının Yapılması

G-Yasal Gerek Tespiti Tablosunun Oluşturulması

 
 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

               Ortak sağlık güvenlik biriminin amacı; insan sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla kullanılan kişisel koruyucu donanım imalatı , ithalatı , dağıtımı piyasaya arzı, hizmet sunumu ve denetim ve üçüncü şahısların tehlikelere karşı korunmasına ilişkin esaslar düzenlemek için (09.şubat 2009) yöneltmelik yürürlüğe girmiştir. Uygunluk işaretin yola çıkarak anlatmaya başlayalım. Bu işareti gördüğümüzde kişisel  koruyucu donanım yöneltmelik standartlarına uyduğunu gösterir burada sadece işarete bakıp alıp olmaz sembol sadece bir göstergedir elle ve gözle de test etmeliyiz çünkü sahte üretimleri olabiliyor.

               İş sağlığı hizmetlerinin amacı, kişisel koruyucu donanım kullanabilmek için iş yerimizdeki risklerin tehlikelerin yeteri derecede önlemesi ve azaltılmışsa kullanabiliriz. Kişisel koruyucu donanımlar sağlık ve güvenlik uygulamalarının en sonunda kalır.

Kişisel koruyucu donanım seçiminden  bahsedelim birazda;

 • Kişisel koruyucu yöneltmelik hükümlerine uygun olacak  bu özellikler bulunacaktır.
 • Kendi ek risk yaratmadan ilgili risk önlemeye uygun olacaktır.
 • İş yerinde var olan koşullara uygun olacaktır.
 • Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır.
 • Gerekli ayarlamalar yapıldığında tam uyacaktır.

Ortak sağlık ve güvenlik birimince kişisel koruyucu donanım kullananları eğitmek lazım bu eğitimde nelere dikkat etmeliyiz bakalım;

 • İlk olarak eğitimiz teori ve uygulamalı olacaktır
 • Kullanıcılar kişisel koruyucunun  uygun hale getirilmesi takılan veya giyilmesi  temizlenmesi;

test edilmesi konularında eğitilmeli ve teçhizatın özellikle de acil durumlarında çıkan sınırlılıkların bilincinde olmalıdır.

İş sağlığı hizmetlerinin amacı, Etkili bir kişisel koruyucu donanım için işçilere verilecek eğitim;

 • Kişisel koruyucu kullanılmasını gerektiren riskin önlemesi için alınan önlemler bu önlemlere rağmen sürmekte olan riskin düzeyi ve olası sağlık güvenlik etkileri.
 • Kişisel koruyucu ile çalışma zorunluluğunun  bu etkileri önleme çabasından kaynaklandığı.
 • Kişisel koruyucu donanım hangi etkilere karşı koruma sağladığı.
 • Kişisel koruyucunun nasıl kullanılacağı.
 • Kişisel koruyucunun nerede ve nasıl saklanacağı.

anlatılmalı ve uygulamalı olarak gösterilmeli tabi bu eğitimler bunları içeren bir talimatname hazırlanmalıyız.

 
 
kütahya osgb, tavşanlı osgb, kütahya iş sağlığı, tavşanlı iş sağlığı, tavşanlı iş güvenliği, kütahya iş güvenliği, tavşanlı danişman firmalar, kütahya iş yeri doktoru, tavşanlı anlaşmalı doktor, kütahya iş sağlığı eğitimi, tavşanlı iş sağlığı eğitimi
 

Ana Sayfa Fotoğraf Galerisi İletişim Bilgileri

Bu Web Sitesi EGE BİLGİSAYAR E-Ticaret Sistemleri Kullanılarak Hazırlanmıştır Bulut MAX - Ticari Bulut